Alla barn har rätt att nå sin fulla potential.

Skolan har problem. Det vet särskilt 2-3 barn i varje klass – de som har npf-diagnos. I många fall får de inte den hjälp de behöver – och har rätt till enligt skollagen.

Men det finns goda exempel. Och det är just de vi vill lyfta, och samla, i kampanjen Min fulla potential. Problemen är omfattande, och det vill vi visa – men minst lika viktiga är de goda exempel för barn, lärare och föräldrar som finns där ute.
Tillsammans gör vi skillnad.
Är du med oss?
Tillsammans kan vi lyfta de goda exemplen. Och samla fler. Men för att göra det behövs du. Lämna din e-post nedan så får du en sammanställning av goda skolexempel och -verktyg för barn med npf-diagnos. Under hösten kommer vi fortsätta skicka ut fler goda exempel – och inte minst samla fler, från er. Vi vill höra era berättelser om hur vi kan få skolan att funka. Alla barn har rätt att nå sin fulla potential.
Genom att delta intygar jag att jag är över 18 år och jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Hjärnfondens integritetspolicy.

Två till tre barn i varje klass har idag en npf-diagnos.

Sju av tio skolor följer inte skollagen när det gäller hur det särskilda stödet ska organiseras

Skolinspektionens tillsynsrapport 2013

Fyra av fem föräldrar till barn med Asperger och autism säger att deras barn inte går i skolan på grund av bristande stöd och kompetens i skolan

Autism- och Aspergerförbundet

Nio av tio lärare anser inte att deras kommun har tillräckliga resurser för stöd i skolan

Lärarförbundets enkät 2015

Se Alexander och Ediths berättelser

Alexander fick tidigt diagnosen Asperger. Dagarna i skolan var ofta svåra. Många gånger ville Alexander ha mer stimulans annars blev han orolig och kunde inte kanalisera sin energi. För Alexander fungerade undervisningen bäst om han fick göra sina uppgifter på datorn, sitta i ett lugnt rum med musik i hörlurarna.
Efter adhd-diagnosen blev föräldrarna och en ny skola Ediths räddning. Hon är idag mycket tacksam över sina stöttande föräldrar. Hennes mamma förstod att Edith inte skulle nå sin fulla potential på den skolan hon var på och övertalade henne att söka till musikklass. Plötsligt hamnade hon i en klass där ingen kände varandra och alla "led av en liten excentrisk ådra”, som hon själv uttrycker det.

Skolan ska funka. För alla.

Vad är npf?

npf, eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, är ett samlingsnamn för olika diagnoser som adhd, add, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och autismspektrumtillstånd, med flera.
Hos personer med npf handlar det om att hjärnans förmåga är annorlunda när det gäller att bearbeta information. Det kan komma till uttryck i svårigheter med koncentration, uppmärksamhet, arbetsminne, förstå längre sammanhang, skilja på smått och stort, viktigt och oviktigt, förmåga att planera och samordna och filtrera ovidkommande ljud och brus i bakgrunden.
Många gånger kan man ha, beroende på diagnos, svårt med impulskontroll, behålla koncentrationen på en sak, samspela med andra människor. Ofta finns också svårigheter med inlärning och minne, ibland att uttrycka sig i tal och skrift.

Tillsammans med Attention och KIND

För att förankra och förstå npf ännu bättre samarbetar vi bland annat med Attention och KIND. Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) så som adhd, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd (t ex Aspergers syndrom och autism). KIND är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. KIND har i flera år mottagit pengar från Hjärnfonden för att utveckla kunskapen och forskningen på området.

Samarbetspartners och bra länkar

Attention och KIND är två av våra samarbetspartners. Samtidigt vill passa på att tipsa om två bra länkar – Ung & Aspberger samt Autism- och Aspergerförbundet.
Riksförbundet Attention
Attention är en intresseorganisation för personer med npf så som ADHD, Aspergers syndrom, Autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes Syndrom. Här finns information om olika diagnoser samt om de 60 lokalföreningar som finns runtom i landet. attention-riks.se
KIND
KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ki.se/kind/start
Ung & Asperger
Habilitering & Hälsa vid Stockholms Läns Landsting har utvecklat en webbsida om Aspergers syndrom för unga vuxna mellan 16-25 år. Sidan har delats in i åtta kapitel som motsvarar olika livsområden som ”vardagslivet” eller ”kärlek och sex”. ungochasperger.se
Autism- och Aspergerförbundet
Autism- och Aspergerförbundet är en organisation som arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Här finns förutom information möjligheten att gå med i en lokal distriktsförening som anordnar träffar och aktiviteter för sina medlemmar. autism.se
Tillsammans gör vi skillnad.
Är du med oss?
Tillsammans kan vi lyfta de goda exemplen. Och samla fler. Men för att göra det behövs du. Lämna din e-post nedan så får du en sammanställning av goda skolexempel och -verktyg för barn med npf-diagnos. Under hösten kommer vi fortsätta skicka ut fler goda exempel – och inte minst samla fler, från er. Vi vill höra era berättelser om hur vi kan få skolan att funka. Alla barn har rätt att nå sin fulla potential.
Genom att delta intygar jag att jag är över 18 år och jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Hjärnfondens integritetspolicy.

"Varför duger jag inte?"

Efter adhd-diagnosen blev föräldrarna och en ny skola Ediths räddning.
Se filmen med Edith här.
Se film

Om Hjärnfonden

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan.
Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten.
Målet är att hitta nya, effektiva behandlingar samt att intensifiera livsviktig forskning. Forskningen handlar även om den friska hjärnans utveckling och potential. Hjärnfonden arbetar också för att öka gåvorna till forskningen genom att höja kunskapen och engagemanget kring hjärnan och forskningens betydelse genom information, föreläsningar och seminarier.